Co s obchvatem?

Podaří se dokončit obchvat Znojma? A co můžeme udělat už teď, aby se dopravní situace ve Znojmě zlepšila?

Nedokončený obchvat je jedno z bolavých míst našeho města. Bohužel s jeho dostavbou zápasíme už desítky let.
 
Obchvat se stává pravidelně nejviditelnějším tématem voleb, byť po volbách sliby politiků utichají.
 
Jenže problém samotný s volbami nemizí. Intenzita dopravy ve městě je neúnosná, s ní související výfukové plyny a škodlivé látky dýcháme dál.
 
Co s tím?
 

Radnice musí jednat dál a měla by zveřejnit podmínky spolku Obchvat

Předně, radnice nesmí rezignovat na snahu vést nadále jednání se spolkem Obchvat, který blokuje dokončení aktuální etapy výstavby.
 
Dohodu se dlouhodobě nedaří uzavřít.
 
Nebylo by proto od věci, kdyby radnice jasně zveřejnila podmínky, které si spolek Obchvat stanovil. Vše bude transparentní a veřejnost bude mít konkrétní představu, proč věc stojí na místě. Stejně tak by radnice měla zveřejnit nabídku, kterou spolku učinila.
 

Musíme snížit intenzitu dopravy na průtahu městem bez ohledu na obchvat

Další snaha musí být namířena k utlumení dopravy na průtahu městem v rámci možností, které máme, zejména k odfiltrování zbytečné hlukové a imisní zátěže.
 
To se samozřejmě snadno řekne, ale realizaci je složitější. Přesto  určité možnosti existují. Radnice může vést jednání s příslušnými orgány o omezení tranzitní dopravy přes město. Určitou možnost skýtá také například zintenzivnění silničních kontrol kamionů a jejich vážení.
 
Město může také zvážit zakoupené monitorovacího zařízení, které dokáže identifikovat vozidla s poškozeným nebo chybějícím filtrem pevných částic, podobně jako se chystají učinit v Praze.
 
A protože všechno souvisí se vším, zmíním v tomto bodě i autobusovou a železniční dopravu, jejíž restart, zejména v případě té železniční, by mohl z určité části městu dopravně ulevit.
 

Počítáme s budoucím rozvojem města a okolních obcí?

Domnívám se, že je nejvyšší čas začít konečně uvažovat nad jinou trasou obchvatu. Chápu, že to může znít v situaci, kdy nemáme dokončenou ani první etapu stávajícího obchvatu, jako nepatřičnost.
 
Nicméně Znojmo se rozrůstá. Chystají se nové rezidenční i komerční projekty, v katastru Oblekovic vyrostla nová výrobní hala firmy Nevoga, okolní obce se taktéž výrazně rozrůstají. Aktuální navržená trasa obchvatu už nyní vlastně postrádá parametry skutečného obchvatu. A všichni to víme.
 
Pojďme se proto bavit o tom, co od obchvatu očekáváme, jaké silniční tahy by měl absorbovat, a podle toho můžeme přemýšlet, kudy by měl vést a v jaké vzdálenosti od našeho města. To mi přijde přinejmenším jako dobrý krok.
 
Třeba se mezitím podaří pohnout se stávající variantou obchvatu. Připomínám, že se jedná o trasu navrženou v 50. letech minulého století, kdy měla doprava zcela jiný charakter.
 
Pavel Kovařík
Podělit se s přáteli