DESATERO ZNOJMÁKŮ PRO SKUTEČNOU ZMĚNU

 

1) ZRUŠÍME NEPRŮHLEDNÉ DOTACE, PENÍZE ROZDĚLÍME VŠEM

2) MĚSTSKÁ POLICIE JE TU PRO OBČANY, NEBUDE SLOUŽIT JAKO ZDROJ PŘÍJMŮ RADNICE

3) PŘESTANEME ODTAHOVAT VOZIDLA A PŘINESEME VSTŘÍCNÝ SYSTÉM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

4) ZRUŠÍME NESMYSLNÉ MĚSTSKÉ VYHLÁŠKY

5) ZRUŠÍME DISKRIMINAČNÍ POPLATKY ZA PSY

6) ZRUŠÍME POPLATKY ZA VYVÁŽENÍ POPELNIC

7) ZAJISTÍME VÍCE SPOJŮ A KVALITNĚJŠÍ POKRYTÍ MĚSTA I PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ MHD

8) INVESTUJEME DO VZDĚLÁNÍ KAŽDÉHO Z VÁS

9) KAŽDÝ ROK POSTAVÍME MINIMÁLNĚ JEDNO NOVÉ SPORTOVIŠTĚ

1  ZRUŠÍME NEPRŮHLEDNÉ DOTACE, PENÍZE ROZDĚLÍME VŠEM

Zrušíme všechny dotace přidělované z rozpočtu města na sport a kulturu a peníze spravedlivě rozdělíme mezi všechny Znojmáky. Město Znojmo vydalo v roce 2017 více než 24.000.000 Kč vybraným subjektům působícím v oblasti sportu a kultury. Tyto peníze spravedlivě rozdělíme lidem a necháme obyvatele Znojma, aby si sami vybrali, jaké aktivity chtějí podpořit.

 
Za tímto účelem vytvoříme systém finančních poukázek. Každý občan Znojma obdrží na rok poukázku v hodnotě 500 Kč. Za tuto poukázku si může nakoupit vstupenky na sportovní nebo kulturní akce, případně uhradit členství ve sportovním klubu.Poukázky bude také možné věnovat formou sponzoringu na podporu vybraného sportovního klubu nebo pořádání sportovní či kulturní akce, abychom podpořili co největší využití poukázek ve prospěch sportu a kultury.

Našim cílem je spravedlivé rozdělení dotačních peněz, kdy každý občan Znojma dostane od města stejnou částku na aktivity spojené se sportem a kulturou a sám rozhodne, jak s nimi naloží.

Tímto způsobem také zajistíme, že pokud si to budou sami lidé přát, půjde do kultury více peněz, jak po tom mnozí volají. To se promítne v podpoře celé řady menších kulturních spolků a akcí, které na dotace nedosáhnou.

Díky tomuto systému rozdělení peněz vytvoříme zdravé konkurenční prostředí poskytovatelů služeb a organizátorů sportovních a kulturních akcí, což s sebou přinese kvalitnější možnosti trávení volného času občanů Znojma. Odstraníme diskriminaci, kdy radnice rozděluje peníze pouze na základě sympatií nebo politického klíče, protože peníze budou rozdělené dle preferencí jednotlivých obyvatel města a budou se moci zapojit všichni poskytovatelé tohoto typu služeb. Chceme město příležitostí ve sportu a kultuře pro všechny občany města.

Současně garantujeme, že udržíme ve Znojmě všechny stávající sportovní kluby orientované na mládež a zachováme podporu na náklady spojené s chodem těchto klubů (tj. zejména pronájem prostor, energie atp.). V tomto směru musí město sportovní kluby podporovat přinejmenším dlouhodobou bezplatnou zápůjčkou prostor pro trénování a zápasy a s tím souvisejícím zázemím.

Dopady: Spravedlivé rozdělení dotačních peněz, spravedlivá podpora sportovních kroužků, sportovních a kulturních akcí, podpora aktivních lidí bez ohledu na politické preference, podpora místní ekonomiky.

Celkové náklady na poukázky odhadujeme na 16.800.000 Kč.

Další část financí ze zrušených dotací převedeme na podporu vzdělání (viz bod 8 našeho Desatera).
 
 
2 MĚSTSKÁ POLICIE JE TU PRO OBČANY, NEBUDE SLOUŽIT JAKO ZDROJ PŘÍJMŮ RADNICE!

Radikálně změníme způsob fungování městské policie, která má v současné podobě spíše pověst nástroje na vylepšování městského rozpočtu. Ta se v současné době zaměřuje na rozdávání pokut za špatné parkování, nasazování botiček, odtahy vozidel a nově také na měření rychlosti. Znojmo je tímto bohužel nechvalně proslulé po celé ČR i v zahraničí a nejeden návštěvník Znojma si odvezl nepěkný suvenýr právě ve formě pokuty.

Souhlasíme s tím, aby městská policie bděla nad bezpečností občanů města, napomáhala k udržování veřejného pořádku a pomáhala zajišťovat dodržování pravidel. Nechceme ale, aby se městská policie soustředila primárně na represivní úkony zaměřené vůči řidičům. Jen v roce 2017 vybrala městská policie na pokutách za špatné parkování více než 930.000 Kč. Takto vysoká částka vybraná v jediném roce vybízí k zamyšlení, jestli není systém parkování ve Znojmě nastavený celkově špatně. Městská policie nesmí sloužit jako nástroj k plnění městské pokladny.

Jako jeden z prvních kroků na radnici zrušíme symbol stávajícího fungování městské policie ve Znojmě – zrušíme nasazování botiček za špatné parkování.

Chceme, aby městská policie sloužila občanům a návštěvníkům města, aby městští strážníci pomohli, poradili, podpořili, a v případě potenciálního přestupku namísto udělení pokuty upozornili a doporučili bezpečnou alternativu a nekonfliktní řešení situace. Chceme, aby městská policie fungovala jako informační jednotka, kdy jednotliví strážníci dokáží například poradit turistům, kde najdou hledaný turistický objekt nebo kam si mohou zajít na oběd. Právě tyto drobnosti dotváří charakter našeho města. My chceme, aby Znojmo získalo pověst skutečně vstřícného města.

Současně chceme využít každodenního pohybu strážníků v ulicích města ke získávání informací z terénu, na které může radnice okamžitě reagovat a sjednat nápravu. Především jde o nepořádek, poškozené objekty, díry v chodnících nebo nefunkční vybavení a městský mobiliář.

Občané Znojma budou mít k dispozici webovou a mobilní aplikaci s pracovním názvem Můj strážník, která bude obsahovat kontakty na strážníky v aktivní službě z konkrétního obvodu. Bude obsahovat informace o specializaci strážníka a také možnost hodnotit práci strážníka, jako je to možné u dalších podobných profesních databází (například lékaři). Součástí aplikace bude informační systém o termínech blokového čištění s možností nastavení upozornění na čištění v konkrétních ulicích. Aplikace bude upozorňovat na akce pořádané

městkou policií, které bychom rádi do budoucna přidali. Tyto akce by se zaměřily především na prevenci kriminality a diskuse nad problémy občanů.

Na straně samotných strážníků zohledníme nároky na jejich profesi navýšením osobního ohodnocení, rozšíříme možnosti profesního vzdělávání a osobního rozvoje, aby se tato práce stala opět atraktivní.

 

3  PŘESTANEME ODTAHOVAT VOZIDLA A PŘINESEME VSTŘÍCNÝ SYSTÉM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

Zásadně nesouhlasíme s dnešním systémem odtahů vozidel parkujících za tzv. špatné parkování kvůli blokovému čištění ve městě.

Věříme, že pokud někdo zapomene své zaparkované vozidlo v době čištění přeparkovat, nečiní tak schválně, ale jedná se o opomenutí nebo dokonce skutečnost, že o blokovém čištění nevěděl. Vždyť značky s upozorněním na nadcházející blokové čistění umisťuje pověřená firma ve lhůtě nejpozději sedm dní před čištěním. Pokud tedy majitel vozidla během těchto sedmi dní auto nepoužije, o nadcházejícím blokovém čištění se prakticky nedozví. Také nastávají situace, kdy parkující přehlédnou značku, která může být otočená, nevhodně umístěná za parkujícími vozidly nebo jinou překážkou. Nebudeme trestat obyvatele Znojma za to, že město nedokáže nastavit systém informovanosti o blokovém čištění ohleduplněji!

Problém s odtahy vozidel vidíme také ve výši jeho ceny vymáhané po občanech. Ta je dnes nastavena ve výší 2600 Kč. Když k tomu připočteme pokutu za špatné parkování ve výši 200 až 2.000 korun, stojí toto opomenutí neuvěřitelných 2.800 až 4.600 Kč! Nemluvě o tom, že odtahová služba za asistence městské policie znemožní po dobu odtažení vozidla jeho používání. Toto považujeme za naprosto skandální a neoprávněné zadržování majetku takto postižených obyvatel Znojma.

Velkou změnu v systému čištění můžeme udělat také posunutím času zahájení čištění na pozdější hodinu. V současnosti začíná čištění ráno nejpozději v 7:00, někdy i dříve, bez ohledu na to, kdy skutečně dorazí do dané ulice čistící četa. Tato brzká ranní hodina nutí parkující přeparkovat své vozidlo už den předem, případně vstávat dříve, než nutně potřebují. Posuneme proto čas zahájení čištění na pozdější hodinu, aby parkující mohli své vozidlo přeparkovat až ráno, respektive s ním rovnou odjet do práce nebo jinam.

Jak bude fungovat systém blokového čištění podle našeho receptu?

 • Zrušíme odtahy vozidel za tzv. špatné parkování
 • Zlepšíme informační systém o blokovém čištění – on-line a mobilní aplikace
 • Posuneme čas čištění na dobu, aby nemuseli lidé večer před čištěním přeparkovávat, ale aby mohli ráno před začátkem čištění odjet do práce
 • Vytvoříme dobrovolnou databázi kontaktů na majitele vozidel, které v případě opomenutí městská policie kontaktuje s žádostí o přeparkování

Abychom předešli zneužívání takto nastaveného systému, ponecháme městské policii pravomoc udělovat pokuty v případě, že parkující opakovaně nepřeparkuje své vozidlo v době blokového čištění. K udělování pokut bude městská policie sahat až v krajním případě. Blokové čištění musí sloužit občanům města a nemá být záminkou pro plnění městské pokladny a zvyšování profitu odtahové firmy.

Do doby, než zavedeme ohleduplný systém blokového čištění, můžete využít naši aplikaci www.blokovecisteniznojmo.cz, která Vás předem upozorní na blížící se blokové čištění ve Vaší ulici!

 
4 ZRUŠÍME NESMYSLNÉ MĚSTSKÉ VYHLÁŠKY

Věříme, že lidé si zaslouží důvěru, namísto represivních omezení, které jim ukládají mnohé vyhlášky našeho města. Velká část vyhlášek totiž omezuje svobodu obyvatel a bere jim právo na využívání města podle jejich vlastních představ.

Vyhlášky jsou často vytvářeny jako reakce na bezradnost radnice s řešením určitého problému. Příkladem je vyhláška omezující konzumaci alkoholu na veřejnosti. Radnice touto vyhláškou chtěla zamezit postávání lidí s alkoholem před kluby a předejít tak případným projevům agrese podnapilých lidí. Tato vyhláška však ničemu takovému v konečném důsledku zabránit nedokáže, nemluvě o tom, že případné projevy násilí postihuje trestní zákoník. Výsledek vedený těmito rádoby dobrými úmysly ovšem dopadá na všechny občany i návštěvníky města, kteří si teď nemohou například otevřít láhev vína v parku během pikniku. Neznalost zákonů a vyhlášek neomlouvá, takže je za tento prohřešek čeká pokuta. od městského strážníka

My s tímto nesouhlasíme. Nechceme omezovat lidi v jejich mírumilovných aktivitách a dělat z nich potenciální zločince. Radnice při zavádění omezujících vyhlášek zjevně nedomýšlí důsledky, které dopadají na většinu slušných lidí, proto budeme rušit nesmyslné a nesystémové vyhlášky. Nechceme podporovat ani opatření, která tahají z občanů peníze pod záminkou nesmyslných poplatků. Je to jen další forma daně a způsob, jak na úkor ostatních naplnit městskou pokladnu. My necháme peníze lidem a jejich vlastnímu rozhodování.

Které vyhlášky zrušíme?

 • o odtahu vozidel
 • o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti
 • o zákazu volného pohybu psů
 • o poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
 • o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (tzv. předzahrádky u kaváren a restaurací)

Současně s rušením diskriminačních vyhlášek prosadíme úpravu vyhlášky o nočním klidu, která uděluje výjimky akcím pořádaným městem a dává do rukou radnici možnost udělit výjimku dalším vybraným akcím. Nicméně pořadatelé akcí, kteří nemají “správné kontakty” na radnici tuto výhodu nemají a jejich akce musí končit přesně na čas. Prověříme tuto nespravedlivou skutečnost a navrhneme buď striktní dodržování vyhlášky o rušení nočního klidu u všech kulturních a společenských akcí, anebo vyhláškou stanovíme podmínky, za kterých budou mít pořadatelé akcí automaticky právo na udělení výjimky. Chceme rovné příležitosti pro všechny a především chceme pestrý kulturní život!

 

5 ZRUŠÍME DISKRIMINAČNÍ POPLATKY ZA PSY

Poplatky za psy považujeme za formu daně a nesouhlasíme s ní. Neexistuje morální důvod, proč by majitelé psů ve městě měli odvádět poplatky za psy. Jsou to občané města jako všichni ostatní. Mají svůj koníček v podobě čtyřnohého kamaráda, stejně jako jiní lidé mají jiné koníčky, která ovšem město žádnou dodatečnou daní nezatěžuje.

Město Znojmo vybralo na poplatcích za psy v roce 2017 přibližně 630.000 Kč, což je z pohledu celkového rozpočtu města zanedbatelná částka. Za tyto peníze navíc město nedává nic majitelům psů zpátky, pomineme-li stojánky se sáčky na psí hovínka.

Tato daň podle nás není potřeba, a proto ji zrušíme.

 

6 ZRUŠÍME POPLATKY ZA VYVÁŽENÍ POPELNIC

Zrušíme poplatky za svoz komunálního odpadu domácností, tedy za pravidelný vývoz popelnic.

Každý občan Znojma platí ročně poplatek za svoz odpadu ve výši 400 Kč, což činí v úhrnu přibližně 12,5 milionů korun. Město Znojmo je spolumajitelem firmy FCC, která zajišťuje svoz odpadu v našem městě i přilehlém regionu.  Město každý rok zaplatí za svoz odpadu této společnosti dalších 10,3 milionů korun ze svého rozpočtu.

Považujeme tedy za vstřícný krok radnice směrem ke všem obyvatelům města, aby všechny náklady na svoz odpadu z domácností hradilo město ze společného rozpočtu. Domníváme se, že tato plošná forma podpory všech obyvatel Znojma, je férová, nediskriminující, a město tak vrací občanům část jejich peněz, které každý rok odvádějí na daních.

 

7 ZAJISTÍME VÍCE SPOJŮ A KVALITNĚJŠÍ POKRYTÍ MĚSTA I PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ MHD

MHD tvoří důležitou páteřní infrastrukturu každého města. Zajistíme, že MHD ve Znojmě bude fungovat tak, aby vyhovovala potřebám obyvatel. Důraz budeme klást i na obslužnost příměstských částí.

Co konkrétně uděláme pro to, aby MHD ve Znojmě skutečně fungovala?

 • Zavedeme přímé linky tam, kde to cestující potřebují, aby nemuseli přestupovat (např. spojení mezi Dobšicemi a Příměticemi).
 • Zvýšíme počet spojů na jednotlivých linkách a to včetně víkendů.
 • Zavedeme do provozu mikrobusy s více zastávkami (například zastávky na sídlištích).
 • Lépe a více pokryjeme autobusovými linkami příměstské části.
 • Zavedeme časové přestupní jízdenky (nechceme, aby si cestující museli nelogicky kupovat novou jízdenku, pokud přestupují na

  jinou linku například na nádraží).

 • Zrychlíme MHD.
 • Zajistíme, aby přepravní firma nasadila do provozu ekologicky šetrné autobusy, a podpoříme ji v žádosti o dotace z krajského rozpočtu, který momentálně zvýhodňuje jiná města v kraji.
 •  

8 INVESTUJEME DO VZDĚLÁNÍ KAŽDÉHO Z VÁS

Chceme rozjet Znojmo. Chceme nastartovat jeho dlouhodobý potenciál. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je zajistit dostupné a co nejširší možnosti vzdělávání obyvatelům Znojma. Jakákoli podoba vzdělání je tou nejlepší investicí do budoucna pro naše město i každého jednotlivce, proto do něj chceme masivně investovat.

Shodujeme se na tom, že podpora vzdělávání ze strany radnice nemá být pouze ve formě proplácení certifikátů a odměn za úspěchy ve školních olympiádách, jako to praktikuje současné vedení města. Chceme umožnit všech Znojmákům, tedy žákům, studentům i dospělým, aby se mohli rozvíjet tam, kde oni sami uznají za vhodné a potřebné. Chceme pomoci vytvářet příležitosti pro vzdělávání, zvyšování kvalifikace a tím pádem i vyšší kvalitu života lidí podle jejich vlastních představ. Abychom naplnili tento záměr, neprodleně nastartujeme následující tři prioritní opatření.

 1. Vytvoříme systém finančních poukázek na vzdělávání pro děti a mládež

Každé dítě nebo mladý člověk ve věku do 18 let dostane každý rok od města poukázku v hodnotě 1200 Kč na vzdělávání.

Poukázky bude možné uplatnit na vzdělávací aktivity poskytované znojemskými subjekty. Vzdělávací aktivity mohou zahrnovat úhradu školného v soukromých školkách a školách, jazykové kurzy, účast na workshopech a dalších vzdělávacích aktivitách, vstupné do muzeí či galerií, ale i nákup vybraného typu vzdělávacích pomůcek u znojemských firem.

Financování vzdělávacích poukázek zajistíme ze zrušených dotací na sport a kulturu.

Dopady: Spravedlivé rozdělení dotačních peněz, podpora vzdělávání všech dětí, spravedlivá podpora vzdělávacích institucí včetně soukromých alternativních školek a škol, inovativních firem a poskytovatelů vzdělávání, podpora místní ekonomiky

Celkové náklady odhadujeme na 7.200.000 Kč

 1. Zajistíme zahraniční lektory pro výuku angličtiny a němčiny na základních a středních školách ve Znojmě

Město zafinancuje zahraniční lektory pro posílení pravidelné výuky angličtiny a němčiny na znojemských základních a středních školách. Jazykové dovednosti jsou podle nás důležitou výbavou pro budoucí uplatnění absolventů. Nedokážeme předvídat, jaké dovednosti budou potřebovat lidé pro uplatnění za pět či dvacet let. Znalost cizích jazyků tam ale nepochybně patřit bude.

 1. Podpoříme profesní vzdělávání a rozšiřování kvalifikace a dovedností u dospělých

Podpoříme aktivity směřující ke vzdělávání dospělých. Podpoříme neškolské vzdělávací organizace a firmy, které budou organizovat vzdělávací aktivity zaměřené na zvyšování kvalifikace a dovedností pro veřejnost. Podporu budeme směřovat

zejména do oblasti praktické výuky (řemesla, vinohradnictví, umělecká tvorba), kurzů zaměřených na podnikání, účetnictví a marketing a IT vzdělání.

Další návrhy na podporu vzdělávání obyvatel našeho města si přečtěte na našem webu www.znojmaci.cz v sekci Náš Program.

 
9 KAŽDÝ ROK POSTAVÍME MINIMÁLNĚ JEDNO NOVÉ SPORTOVIŠTĚ

Radnice investuje ročně desítky milionů do podpory profesionálního sportu, ale dlouhodobě zapomíná na venkovní hřiště a sportoviště. Situace je dnes taková, že je v podstatě nemožné si jít ven zahrát fotbálek nebo basketbal. Hřiště, která byla dříve po celém městě, se postupně proměnila na parkoviště nebo jiné užitné plochy. Na jedné straně slýcháme, jak je dnešní mládež pasivní a stále sedí u počítače, ale na druhé straně jim bereme prostor pro venkovní hru.

Napravíme to!

Rozhodli jsme se, že každý rok postavíme minimálně jedno venkovní hřiště. Budeme systematicky vytvářet herní plácky pro fotbal, basketbal nebo další venkovní hry.

Věříme, že na to nebudeme potřebovat miliony a megalomanské projekty. Důležitá je vůle situaci změnit. O umístění nových herních plácků budeme diskutovat s dětmi a mladými lidmi, abychom je přizpůsobili jejich zájmu a potřebám.

Máte nápad, kam umístit první hřiště? Napište nám na info@znojmaci.cz!

 

10 ZBAVÍME MĚSTO SUCHA – VYBUDUJEME VODNÍ PLOCHY A ZASADÍME 1000 STROMŮ

Zlepšíme životní prostředí a klima ve Znojmě. Začneme tím, že přidáme vodní prvky a budeme sázet stromy.

Přidáme vodní prvky do centra i na sídliště, stejně jako do znojemských parků, a zpříjemníme život místním i návštěvníkům Znojma. Vodní prvky mohou mít podobu vodních gejzírů, menších fontánek, ale i osvěžovacích koutků s pítky. Zastáváme názor, že Znojmo nepotřebuje nákladné historické kašny, ale spíše funkční vodní prvky, které osvěží a zvlaží vzduch. V některém z parků vytvoříme brouzdaliště pro děti.

Zvláštní pozornost budeme věnovat zeleni ve městě. V nedávném průzkumu Znojemského Deníku zaměřeného na srovnání rozlohy zelených ploch ve městech na jižní Moravě skončilo Znojmo ve druhé polovině tabulky. Autoři průzkumu spočítali, že ve Znojmě jsou zelené plochy na 26 % katastrálního území. Například v Hodoníně je to 60 %. Proto po zvolení na radnici vysadíme minimálně 1000 stromů po celém městě. Stromy budeme vysazovat na všechna vhodná místa po celém městě. Tímto způsobem dodáme stín také na dětská hřiště, kde radnice při jejich stavbě nezohlednila potřebu stínu a příjemného zázemí v podobě stromů a zeleni. Během příštího volebního období touto iniciativou změníme tvář města Znojma i jeho klima k lepšímu.

Dále začneme pracovat na vytvoření nových parků a menších zelených ploch určených pro odpočinek a relaxaci. Namísto nových hypermarketů budeme budovat parky. Nechceme další obchoďáky v lokalitách, které jsou vhodné pro rekreaci a odpočinek. Příkladem je dlouho opuštěný areál Malé Louky, kde nyní vzniká další supermarket. Takové a další podobné lokality jsou místa, kde můžeme vytvářet relaxační zóny, sportoviště, místa pro grilování a venkovní sportovní a kulturní akce, ale i psí hřiště. Zelené plochy nebudeme nadále pojímat jako prostor pro růst okrasných dřevin a keříků, ale jako plochy, které mají sloužit lidem k odpočinku a rekreaci.

Zvláštní pozornost budeme věnovat znojemským náměstím, ze kterých systematicky mizí zeleň i voda. Tento nedostatek vyřešíme umístěním mobilních prvků (např. vzrostlé stromy v květináčích, ale i sezonní vodní prvky atp.). Více o našem řešení pro znojemská náměstí najdete na našem webu www.znojmaci.cz v sekci Naše řešení.

 

Podělit se s přáteli