Narodil jsem se v roce 1969 v Moskvě, bývalém SSSR. Jsem občanem České republiky. Z prvního manželství mám dva syny. Jsem ženatý. Studoval jsem střední školu s rozšířenou výukou angličtiny (dnešní dvoujazyčné gymnázium).

V mé rodině byli 4 generace veterinářů, tak že logicky jsem šel na vysokou veterinární školu (Moskevská veterinární akademie akademika Skrjabina).

V roce 1991 po úspěšném ukončení studia jsem dostal diplom veterinárního lékaře.

Po otevření a rozpadu SSSR jsem pracoval jako tlumočník z angličtiny pro různé zahraniční návštěvníky Ruska až do roku 1994.

Od roku 1994 jsem pracoval ve veterinární klinice a jako obchodní zástupce firem vyrábějících a distribuujících veterinární léky.  Získal jsem hodně zkušenosti ve veterinární péči o zvířata (akutní péči, chirurgie, terapie, diagnostika) a prodeji léků.

Po přestěhování do ČR jsem dostal od Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně uznání diplomu v roce 2009. A po složení rozdělovacích zkoušek z veterinární legislativy mi Komora veterinárních lékařů ČR vydala osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti.  Jsem členem Komory veterinárních lékařů ČR.

V roce 2015 jsem začal ordinovat ve Znojmě na ulici Milady Horákové a od  prosince 2017 mám otevřenou veterinární ordinaci na ulici Tovární 4 ve Znojmě.

Jsem amatérsky sportovec. Od malička jsem se trénoval a zápasil v judu. Po delší přestávce jsem začal trénovat znovu a v roce 2003 jsem vyhrál 1 místo v  grapplingu v Rusku. Dostal jsem zvláštní cenu za vytrvalost. Rád jezdím na kole, plavu, sbírám houby, rád vařím.

Pro zlepšení ekologie se musí dodělat obchvat. Pokud to bude možné, obnovit nebo vybudovat kašny (Horní náměstí) a v plánech na budování města počítat s horkem. Zatravnit plochy. Začít stavět sociální byty, dostat sem pro lidi práci.