Jsem znojemský rodák, ve Znojmě žiji kromě období studia na vysoké škole trvale. Do rodného města jsem se po studiích rád vrátil. Město Znojmo a jeho okolí vnímám jako jeden z nejkrásnějších koutů naší země. Snoubí se zde bohatá historie s nádhernou přírodou a vinařskou tradicí. Pojďme toto unikátní spojení hýčkat, opečovávat a dále rozvíjet s vizí nejen starodávného města, ale i města moderního, živého a zdravého, jehož srdce tepe rytmem současnosti. Města, kde se lidé nebojí bydlet, kde mladí získávají pracovní příležitosti, zakládají rodiny, kde mají perspektivu šťastného a spokojeného života.

Motto: „Proto jest obec, jest společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly
dokázaly.“

K.H. Borovský

Nastartujme skutečný potenciál našeho města! ROZJEĎME SPOLU ZNOJMO!