Je hrdým rodilým Znojmákem, který ve Znojmě absolvoval sportovní školu na ZŠ Mládeže a pak vystudoval obor humanitární a výchovná činnost na Střední pedagogické škole a Gymnáziu ve Znojmě a později při zaměstnání vystudoval magisterský obor sociální pedagogika na VŠ UTB Zlín studovanou na Institutu mezioborových studií v Brně. Po vojenské základní službě začal pracovat v pomáhajících profesích, ve kterých působí přes 16 let (např. dříve spoluzakladatel K-centra Znojmo, speciální pedagog a okresní metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně Znojmo, vedení sociálně psychologického výcviku pro středoškolské studenty či nyní aktuálně vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Coolna Znojmo pod Oblastní charitou Znojmo), 39 let, v roce 2009 se stal Osobností roku nízkoprahových služeb v České republice v rámci ceny ČASovaná bota, kterou uděluje Česká asociace streetwork, 2 děti, jeho tématy jsou děti, mládež, sociální služby, školství, mezi koníčky patří lektorování, osobní rozvoj, cestování, 2x se kvalifikoval i na MČR v autostopu, četba, šachy, kultura, sport.

 

Mojí vizí je, aby město Znojmo bylo stále městem s “přívlastkem”, jak se prezentuje. Věřím, že můžeme být významnou destinací nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé České republice. Znojmo by mělo být středem kvalitního využití na poli cestovního, pracovního i společenského či sportovního dění. Myslím si, že Znojmo má řadu lidí s obrovským potenciálem a ideální bude pokud tu zůstanou nebo se vrátí a budou město rozvíjet napříč oblastmi a obory. Dejme šanci jak mladým lidem, tak i prostor a podporu těm, kteří mají za sebou řadu zkušeností a úspěchů.