Narodil jsem se v roce 1965 ve Znojmě v antikomunistické lékařské rodině jako starší z dvou sourozenců. Otec strávil svůj profesní život ve znojemské nemocnici jako internista, po roce 1989 i na manažerských postech (ředitel, náměstek ředitele, primář ODN). Matka pracovala jako ambulantní gynekolog a porodník, po roce 1989 si vybudovala prosperující soukromou praxi. Bratr je učitelem v základní škole v Prosiměřicích.

Vystudoval jsem lékařskou fakultu brněnské univerzity. V letech 1989 – 2011 jsem pracoval na gynekologicko-porodnickém oddělení znojemské nemocnice, z toho tři a půl roku v pozici primáře. Po odchodu matky do důchodu jsem převzal její soukromou ambulanci. S výjimkou vysokoškolských studií žiji celý život ve Znojmě a považuji se za patriota v nejlepším slova smyslu. Ve volném čase provozuji cyklistiku, vysokohorskou turistiku a hraji na housle.

Jsem podruhé ženatý, z prvního manželství mám osmadvacetiletou dceru, která již 12 let žije ve Francii. Vystudovala mezinárodní bezpečnost na univerzitě Sciences Po v Paříži, kde bydlí a pracuje.

Moje manželka, MUDr. Marcela Půčková, je rehabilitační lékařkou a pracuje jako primářka rehabilitace ve znojemské nemocnici. V roce 1997 se nám narodil syn Petr, který letos maturoval na gymnáziu v rakouském Hollabrunnu a v příštím školním roce začne navštěvovat právnickou fakultu vídeňské univerzity.

Mé politické směřování vždy bylo a je středopravicové, liberální. Jsem bezvýhradným zastáncem projektu Evropské unie a vedle odborného lékařského renomé považuji za svůj největší úspěch nasměrování obou dětí k hrdému euroobčanství. V roce 2018 jsem se stal členem strany TOP 09.

Jako palčivý vnímám problém dopravní infrastruktury v nejširším slova smyslu: chybí kompetentní řešení stavebně-technického stavu ulic a chodníků, neexistuje ucelený a logický systém parkování včetně záchytného, neexistuje ucelená a logická síť kvalitních cyklostezek/cyklopruhů.

Snažím se o o větší propojení aktivit města s aktivitami NP Podyjí – nevyužitý potenciál unikátní přírody v pochůzkové vzdálenosti.

Radikálně chci zlepšit “uživatelskou vstřícnost” úředníků samosprávy.