Narodil jsem se před 19 lety v tomto krásném městě. Aktuálně studuji Obchodní akademii ve Znojmě a jsem ve 4. ročníku.

Ve svém volném času se věnuji divadle, historii a kávě v jedné znojemské kavárně. S mými zálibami souvisí také témata, na která bych chtěl ve Znojmě poukázat. Jedním s hlavních témat je kultura a podpora cestovního ruchu. Kultura je dle mého názoru již dlouhou dobu ve Znojmě upozaďovaná pod sportem. Radnice se nesnaží podporovat žádné divadelní spolky ani jiné kulturní vyžití pro občany. A bez této podpory kultura ve Znojmě stagnuje. Východiskem z této situace bych viděl v lepším přerozdělování peněz na kulturu, revitalizaci Znojemské besedy a zpřetrhání kamarádských vazeb, které mezi představiteli města a některými organizátory kulturních akci, které zamezují rozvíjení kultury ve Znojmě.