Je mi 38 let a ke Znojmákům jsem se připojil, protože mi jednoduše záleží na našem městě a jeho budoucnosti. Navíc máme dvě malé děti, a proto mě oslovila myšlenka Znojmáků, abychom společně vytvořili ze Znojma město příležitostí, tedy město, které dá našim dětem šanci žít život podle vlastních představ.

Své pracovní zkušenosti jsem sbíral 15 let v Rakousku, kde jsem postupně vystřídal různé pozice v malých firmách i mezinárodních koncernech. Můj obor je účetnictví a finanční analýza.

Díky svému pracovnímu působení a zkušenostem bych rád přispěl v těchto oblastech:

 

Transparentní hospodaření města

Občané Znojma si zaslouží mít už konečně transparentní a efektivní hospodaření s veřejnými financemi a majetkem. I já si přeji, aby bylo Znojmo krásné, kulturní a historické město s živou vinařskou tradicí, a aby bylo použitelné pro všechny občany a nabízelo příležitosti pro vzdělání i podnikání. Znojmo na to má potenciál i finanční možnosti.

Nejprve ale musíme dát do pořádku hospodaření a finance, abychom mohli rozvinout potenciál našeho města naplno. Základem pro to je otevřená samospráva, transparentní a předvídatelné fungování radnice, zapojení veřejnosti, ale i odborníků ve všech oblastech, včetně těch zahraničních.

Chci se zasadit o potlačení klientelismu a korupce. Toho dosáhneme jedině maximální transparentností, ale také provedením revize smluv nebo auditem cen a kvality všech dodavatelů.

Důraz na dlouhodobé a promyšlené ekonomické plánování

Znojmo potřebuje transparentní a efektivní ekonomické plánování s důrazem na důkladně popracované koncepty, udržitelnost a návratnost investic.

Občané musí na první pohled vidět, jak Znojmo hospodaří s penězi, kolik peněz má na účtech a jak s nimi plánuje naložit. Zodpovědné zacházení s veřejnými financemi musí být naší prioritou.

Radnice slouží občanů

Městský úředník má radit a pomáhat, nikoli zakazovat a utápět občany v nesmyslných nařízeních, samovolných regulacích a zákazech, případně dokonce rozhodovat podle toho, jakou má zrovna náladu.

Zahraniční spolupráce

Pojďme hledat inspiraci u srovnatelných měst v zahraničí.

Ve Znojmě se často hovoří o „přeshraniční spolupráci“, která je ve výsledku spíše formální nebo se omezuje na vzájemnou návštěvu kulturních akcí. Česká republika je už 14 let členem Evropské unie. V rámci Schengenského prostoru máme už 11 let volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. Je na čase – roky už pomyslnou – hranici, která brzdila rozvoj na obou stranách pohraničí, vymazat a iniciovat konkrétní a efektivnější spolupráci v oblasti vzdělání, obchodu a dopravní infrastruktury. Nebojme se do toho jít s většími abicemi. Navažme reálnou spolupráci s dolnorakouskou zemskou metropolí Sankt Pölten, ale nebojme se oslovit ani jiné významné evropské metropole. Učme se od nejlepších!

Mezi mé koníčky patří vaření, malý vinohrad a chata na Vranovské přehradě.

V životě i politice se řídím tím, že se nemáme bát změn, ani nepříjemných zjištění, pokud nás posunou dopředu. Jedině tím, že pojmenujeme nedostatky, je můžeme odstranit a nahradit něčím lepším.