Krytý bazén v Louce? Radnice nejedná otevřeně!

Nesouhlasíme se záměrem radnice na výstavbu krytého bazénu v Louce; srovnávací analýza je neobjektivní a neobsahuje zásadní informace

Znojmáci jsou proti zahájení výstavby nového krytého plaveckého bazénu v Louce. Radnice se zaštiťuje neobjektivní studií, postup vedení radnice je netransparentní a její představitelé neinformují pravdivě veřejnost. Současně požadujeme, aby rozhodnutí o případné výstavbě nového bazénu nechala radnice na nově zvoleném zastupitelstvu.

Výstavbu nového krytého plaveckého bazénu považujeme za zcela nelegitimní krok současného vedení znojemské radnice, neboť k tomu nemá žádný mandát veřejnosti. Znojemská ČSSD, která je v čele radnice, tento záměr neměla ve svém předvolebním programu, tudíž se vystavuje podezření, že by její rozhodnutí mohlo vycházet spíše ze záměru stavebního lobby, než z vůle voličů. Koaliční hnutí Pro Znojmo slibovalo ve svém předvolebním programu naopak rekonstrukci stávajících lázní a proti krytému bazénu v Louce se dlouhodobě vymezuje.

Současné vedení radnice se při svém rozhodnutí zaštiťuje srovnávací analýzou rekonstrukce stávajících lázní a výstavby nového krytého bazénu v Louce. Tato analýza podle našeho expertního názoru obsahuje nedostatky, chybí zde zásadní data, analýza je postavená spíše na pocitech, než na datech, a především prvoplánově vychází vstříc záměru zadavatele na podporu výstavby krytého bazénu v Louce.

Připomínáme, že záměr stavby nového krytého bazénu v Louce nebyl podroben veřejné diskusi, i když vedení radnice tvrdí opak. Vedení radnice pouze v minulosti představilo svůj záměr, nikdy však nedošlo k diskusi, zda projekt realizovat či nikoli.

Bohužel jsme také svědky zcela záměrné manipulace ze strany vedení radnice, jejíž představitelé tvrdí od prosince minulého roku veřejnosti, že záměr výstavby nového krytého bazénu budou ještě intenzivně projednávat v koalici a že se budou rozhodovat až na základě nezávislé srovnávací analýzy. Přesto jsme byli svědkem toho, že starosta Malačka (ČSSD) společně se statutárním místostarostou Podzimkem (ODS) již 4. března jednali v Praze o finanční podpoře pro výstavbu krytého bazénu v Louce v Národní sportovní agentuře.

Jako mnohem závažnější problém vidíme to, že 18. února 2021 a později ještě 12. března 2021 došlo k prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavby, přičemž termín ukončení výběrového řízení je 29.března 2021(!), aniž by o tom radnice informovala veřejnost. Představitelé radnice tedy tvrdili veřejnosti, že ještě není nic rozhodnuto, ale přitom vědomě nechali otevřené výběrového řízení na stavbu bazénu v Louce. Toto je naprosto nepřijatelné!

Za nepřekonatelný problém považujeme to, že vedení radnice dosud nepředložilo plán na revitalizaci stávajících lázní. Jelikož současní představitelé radnice pod vedením ČSSD nedokázali za uplynulých 10 let, kdy jsou na radnici, udělat nic pro záchranu stávajících lázní, nelze věřit tomu, že tato radnice bude schopná realizovat projekt za více než čtvrt miliardy. Veřejnost by se navíc mohla domnívat, že úpadek městských lázní dopustila koalice v čele s ČSSD záměrně.

Radnice pod vedením ČSSD navíc dokázala během svého působení utratit peníze z privatizace městských bytů (výnosy z prodeje se pohybují nad úrovní 500 milionů korun), aniž by kdo věděl, za co je utratila. Naproti tomu dosud nepředložila jasný plán, z čeho chce případnou výstavbu nového krytého bazénu v Louce financovat, a stejně tak neřekla, kde vezme peníze na rekonstrukci stávajících lázní, nebo na jejich případnou přestavbu.

Již dříve jsme uvedli SEDM důvodů, proč by měla radnice rozhodnutí o výstavbě nového krytého bazénu v Louce odložit. Najdete je v tomto článku.

Jako volební uskupení Znojmáci proto požadujeme, aby vedení radnice upustilo od záměru výstavby krytého bazénu v Louce, zastavilo probíhající výběrové řízení a nechalo věc na projednání příštím zastupitelstvem po řádných komunálních volbách v roce 2021.

Znojmáci

Podělit se s přáteli