Objevte Znojmo jako město literatury

Světový den knihy a hlavní město literatury

Titul „Hlavní město literatury“ je symbolicky dán zvolenému městu na Světový den knihy a autorských práv. UNESCO stanoví každý rok hlavní město literatury. Toto město volí zástupci třech mezinárodních organizací, které zastupují nejdůležitější sektory knižního průmyslu  – vydavatelství, knihkupectví a knihovny.  Tento rok se titulem bude moci pyšnit gruzínské město Tbilisi.

Knihovny, školy, spisovatelé, učitelé a další ve více než 100 zemích světa se zapojují a různými akcemi oslavují tento významný den. Také v České republice je od roku 2014  snaha zatraktivnit knihy, zejména pro mladou generaci. V Česku tento den podporuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, pod názvem „Kniha ti sluší“

Kde mají svůj původ oslavy tohoto dne?

V zemi, kde žil slavný španělský voják, básník a spisovatel Miguel de Cervates y Saavedra autor románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. 23. dubna se ve španělské Katalánii oslavuje svatý Jiří a od roku 1995 tam darují  růži každému, kdo si koupí knihu.

Proč právě 23. dubna?

Tento den je symbolický pro literaturu, protože tohoto dne zemřely významné osobnosti světové literatury. Již zmiňovaný Miguel de Cervates y Saavedra, William Shakespeare, Inca Garcilasso de la Vega nebo Josep Pla. A  narodil se například Vladimír Vladimírovič Nabokov, Halldór Kilijan Laxness a Manuel Mejia Vallejo.

Nejen uvedeným autorům je věnován tento den, ale všem autorům knih z celého světa. Současně by měl připomenout i jejich autorská práva, protože kniha je autorským rukopisem.

Co je cílem Světového dne knihy a autorského práva?

Připomínat důležitost autorské ochrany, ale také povzbudit každého, aby objevil potěšení z četby. Knihy totiž hrají v životě člověka významnou roli. Jsou důležitým prostředníkem mezi historií a současností, generacemi a kulturami. Jak pravil Julius Zeyer: „Dům bez knih je jako tělo bez duše.“ Světový den knihy a autorských práv má pobídnout každého, obzvlášť pak mladé lidi k tomu, aby objevili radost a požitek z četby, ale také obnovit a zvýšit respekt k těm, kteří přispěli značnou měrou k společenskému a kulturnímu rozvoji.

Je opravdu Znojmo město literatury?

Abyste poznali, že knihy jsou nejen cenným nástrojem pro sdílení znalostí, vzájemného porozumění a otevřenosti k různorodému světu, ale také  zdrojem aktivní zábavy,  vydejte se ulicemi města Znojma a hledejte ty, které nesou názvy básníků, filosofů, novinářů, fejetonistů, romanopisců, satiriků, prozaiků a jiných významných autorů. Pátrejte a zkoumejte, proč právě ta či ona ulice nese jméno významné literární osobnosti.

Získané vědomosti si můžete ověřit v našem kvízu, který najdete níže pod článkem.

Přeji vám spoustu radosti, zážitků a potěšení při objevování!

Andrea

 

KVÍZ: Světový den knihy a autorských práv

 1. Která ulice ve Znojmě nese jméno kněze, spisovatele a politika, který v roce 1918 založil spolek „Zádruha“ v Horních Dunajovicích, který byl později přestěhován do Znojma.
  1. Josef Jungmann
  2. František Palacký
  3. Josef Rudolecký
 2. Víte, která z uvedených spisovatelek se narodila v Mikulovicích u Znojma?
  1. Marie Kudeříková
  2. Růžena Svobodová
  3. Božena Němcová
 3. Kdo si zvolil pseudonym Emil Jakub Frida?
  1. Bohumi Hrabal
  2. Jaroslav Vrchlický
  3. Alois Jirásek
 4. Který spisovatel byl spolužákem Jaroslava Vrchlického na gymnáziu?
  1. Jiří Wolker
  2. František Xaver Šalda
  3. Václav Beneš Třebízský
 5. Po vystudování učitelského ústavu v Příboře učil na různých moravských školách, především na Znojemsku. Jedna z próz z učitelského prostředí má název „Mých sto děvčat“.
  1. Alois Jirásek
  2. Fráňa Kopeček
  3. Vladislav Vančura
 6. „Byla ochranitelkou národa a morálně nekonvenční spisovatelka s bouřlivým milostným životem a touhou patřit k vyššímu světu.“ (Martin C. Putna)
  1. Růžena Svobodová
  2. Božena Němcová
  3. Marie Kudeříková
 7. Narodil se ve Znojmě, v moravské německé rodině. Věnoval se badatelské činnosti zaměřené na oblast staré české literatury.
  1. Julius Feifalik
  2. Josek Krapka
  3. Václav Kosmák
 8. Je to komedie o třech dějstvích, kde autoři uplatnili kritický pohled na soudobou společnost, ve které všechny vztahy určují sobecké zájmy. Jak se nazývá toto společné dílo Bratří Čapků.
  1. Brouk Pytlík
  2. Ze života hmyzu
  3. Endopterygota
 9. Jaké je nejznámější dílo českého básníka, prozaika, novináře a cestovatele Svatopluka Čecha?
  1. Host do domu
  2. Psohlavci
  3. Výlety pana Broučka
 10. Víte, který literární pseudonym používal slezský (česky píšící) básník Vladimír Vašek?
  1. Vladislav Vančura
  2. Jiří Mahen
  3. Petr Bezruč

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3b, 4c, 5b, 6b, 7a, 8b, 9c, 10c

Podělit se s přáteli