Podnikat ve Znojmě bude radost, to se spolehněte!

Podnikat ve Znojmě bude radost, to se spolehněte!

Máme připravenou dlouhodobou strategii pro přilákání investorů do Znojma. Znojmo by mělo usilovat zejména o příchod firem orientovaných na moderní technologie a případně výrobu s vyšší přidanou hodnotou. Dobře řízená radnice to ví a ví, jaké benefity dokáže takovým firmám nabídnout.

Ve Znojmě a v okolí je také několik významných lokalit, které jsou v zanedbaném stavu a město nemá sílu ani možnosti, aby je svými vlastními silami rozvíjelo. Namátkově uveďme Loucký klášter nebo dnes už zapomenutou průmyslovou zónu Krystal park.

Město Znojmo stále vlastní řadu nemovitostí vhodných pro podnikání. Problém je, že tyto nemovitosti pronajímá podnikatelům na základě nejasného klíče. Město musí nemovitosti pronajímat transparentně a za rovných podmínek všem podnikatelům.

Další formou podpory podnikání jsou částečné úvazky, popřípadě sdílená pracovní místa nebo práce na dálku. Zásadní je, aby se zaměstnanci cítili komfortně a měli takové podmínky pro výkon práce, které oni sami považují za optimální. Projekt práce na dálku se osvědčil v nedaleké Třebíči, kde se můžeme inspirovat. Podobně se můžeme inspirovat v zavádění dalších podpůrných opatření, jako jsou například firemní školky, které je možné spolufinancovat prostřednictvím dotačních programů.

Další z příležitostí, které Znojmo díky svému tradičnímu zemědělskému rázu nabízí, je produkce lokálních výrobků. Naštěstí se objevují drobní producenti, kteří se pustili do výroby místních specialit a sklízejí za to i mezinárodní uznání. Přesně toto dělá našemu městu dobré jméno po celé republice i v zahraničí, dodává to našemu městu skutečnou chuť a také image města s činorodými obyvateli.

Podpořme je a povzbuzujme další, aby se do toho také pustili. Radnice v tomto směru může udělat mnohé. Začít můžeme pořádáním skutečných farmářských trhů, workshopů pro pěstitele, zpracovatele a zájemce o podnikání v tomto oboru, ale i společnou prezentací našich producentů v zahraničí. Využít můžeme také kontaktů Znojma mezi partnerskými městy.

Podělit se s přáteli