Poukázky umožní férové rozdělení peněz na sport a kulturu a pomohou dětem k lepšímu vzdělání

Poukázky umožní férové rozdělení peněz na sport a kulturu a pomohou dětem k lepšímu vzdělání

 

Systém poukázek chceme zavést proto, aby byly spravedlivěji a transparentněji rozdělovány peníze z rozpočtu města určené na sport, kulturu a vzdělávání.

 

V posledním roce si rozdělilo 24 milionů z dotací pouze 55 subjektů.
Momentálně to funguje tak, že město rozděluje každý rok balík peněz v hodnotě přibližně 24 milionů korun ve formě dotací do sportu a kultury. O dotace mohou podle pravidel žádat sportovní kluby a spolky, které organizují sportovní nebo kulturní akce či festivaly. Reálně dostalo v minulém roce dotaci celkem 55 subjektů. Celá částka 24 milionů korun se tak rozdělí mezi těchto několik žadatelů. Mnozí žadatelé ale zůstanou bez dotací. Proč, to se můžeme pouze dohadovat.

 

Podle nás tento systém není spravedlivý.

 

Ne každý obyvatel našeho města je příznivcem aktivit, které organizuje těchto 55 subjektů. My, Znojmáci, chceme spravedlivější systém a chceme, aby měl opravdu každý něco z těchto peněz, které jdou každý rok do oblasti sportu a kultury.

 

My dáme každému 500 korun ročně na sport a kulturu
Proto navrhujeme unikátní systém poukázek, který tyto peníze rozdělí tak, že nikdo nezůstane stranou. Podle našeho návrhu by město investovalo ročně do poukázek 16,8 milionů korun, takže by každý občan Znojma dostal na rok poukázku v hodnotě 500 Kč.

 

Za svou poukázku si budete moci pořídit vstupenku na koncert nebo sportovní utkání, permanentku, předplatné do divadla, vstup do fitka či na sportovní akci. Důležité je, že i v případě, že nejste fanoušek sportu či kultury, můžete svou poukázku věnovat ve prospěch vybraného sportovního klubu nebo kulturního spolku. Zkrátka můžete jim věnovat svou poukázku v hodnotě 500 korun a přispět tak na jejich činnost.

 

Sportovní kluby ani pravidelné kulturní akce nenecháme padnout
Toto je velmi důležité a často se nás na to ptáte. Pokud zrušíme dotace, nezpůsobí to stávajícím příjemcům dotací problémy?

 

Popravdě musíme připustit, že to samozřejmě určité dopady mít bude. Nicméně to nejspíš v případě subjektů, které pobírají celkově nadprůměrné dotace vzhledem k významu jejich aktivit pro naše město a hlavně jeho obyvatele. Systém poukázek má v sobě zabudovaný totiž ještě mechanismus, který podněcuje konkurenci mezi jednotlivými subjekty. Ty se musí snažit nabídnout co nejlepší služby, aby byly atraktivní pro veřejnost a vytvořily si takovou fanouškovskou základnu, která jim formou poukázek pokryje jejich činnost. Samozřejmě, že dobře fungující vztah mezi sportovním klubem či kulturním spolkem a jeho příznivci může generovat další sponzorské peníze, jak se to ostatně děje už dnes. Ve své podstatě to bude fungovat jako populární platformy Hit Hit nebo Startovač, jen s tím rozdílem, že peníze půjdou primárně z městské pokladny.

 

Systém poukázek spravedlivě přerozdělí peníze vyčleněné na sport a kulturu přesně podle preferencí všech Znojmáků, nikoli dle přátelských vazeb s politiky.

 

Co je ale ještě důležitější, tak na tomto systému mohou aktivní subjekty také vydělat. Díky tomu zajistíme také přísun peněz těm, pro něž radnice nemá pochopení a dotace jim odpírá. Tímto výrazně podpoříme pestrost ve sportovním a kulturním dění ve Znojmě.

 

Abychom uklidnili všechny obavy, garantujeme, že žádný ze stávajících sportovních klubů nebo dlouhodobě fungujících akcí a festivalů nenecháme padnout.Jak máme uvedeno v našem programu i Desateru, jednotlivé subjekty budeme nadále podporovat po materiální stránce, například formou bezplatné zápůjčky tělocvičen, sportovišť, příspěvkem na náklady související s provozem a podobně. Tuto formu podpory projedná vždy konkrétně pro každý subjekt zastupitelstvo a pokud bude žádost oprávněná a podložená konkrétní dokumentací, maximálně vyjdeme vstříc.

 

Každý mladý člověk ve věku do 18 let dostane ročně 1200 Kč na vzdělávání
Prioritou pro nás je udělat ze Znojma město příležitostí. S tím souvisí důraz na vzdělávání a maximální pestrost nabídky vzdělávacích možností. Chceme podporovat všechny děti, chceme jim dopřát kvalitní vzdělávání v oblastech, které je zajímají a které budou rozvíjet jejich silné stránky. Podle nás je důležité, aby město dalo šanci všem dětem a to bez ohledu na jejich úspěchy ve škole nebo na jejich tzv. sociální zařazení.

 

Jednou z možností, jak podpořit vzdělávání znojemských dětí, je právě náš systém poukázek. Podle našeho návrhu dostane každé dítě nebo mladý člověk ve věku do 18 let každý rok poukázku v hodnotě 1200 Kč. Tu může uplatnit (nebo jeho rodiče) za služby v oblasti vzdělávání, tedy za kroužky, školné v soukromých školkách a školách, jazykové kurzy, workshopy, ale také za nákup školních pomůcek.

 

Do poukázek na vzdělávání investujeme 7,2 milionů korun ze zrušených dotací na sport a kulturu. Tím samozřejmě s podporou vzdělávání nekončíme. V programu máme celou řadu opatření, kterými chceme rozhýbat zkostnatělý systém vzdělávání v našem městě. Navíc máme plán, jak do vzdělávání přinést další peníze a ještě více tuto oblast v budoucnu podpořit.

 

Co si o systému poukázek myslíte? A kolik peněz byste na poukázky na sport a kulturu a vzdělávání investovali z městského rozpočtu vy? Napište nám na info@znojmaci.cz!

 

Podělit se s přáteli