Přísně utajovaný projekt znojemské radnice   

Co se chystá v lokalitě Pod lesíkem?

Znojmo má nakročeno k prodeji pozemků v lokalitě Pod lesíkem. To je moc dobrá zpráva, obzvlášť po tolika letech, kdy se radnice vedená ČSSD snažila neúspěšně tuto lokalitu nabízet investorům.

Prodej pozemků u lesíka posvětilo zastupitelstvo

Problém je, že se o celé věci dozvídáme tak trochu mimochodem a ani dosud neexistovalo moc možností, jak se o celé věci dozvědět. První relevantní informace zazněly na prosincové schůzi zastupitelstva, kde se však k překvapení veřejnosti řešil rovnou vítěz výběrového řízení na odkup pozemků v této lokalitě. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků společnosti JOKA Moravský Krumlov.

Přiznám se, že příliš nechápu logiku postupu radnice a potřebu tento projekt tajit před zraky veřejnosti.

Lokalita Pod lesíkem, kterou všichni známe spíše jako “u městského lesíka”, má potenciál zajistit bydlení přinejmenším stovkám lidí, přičemž může současně nabídnout i odpovídající zázemí v podobě služeb a možností pro volný čas. Může zde prakticky vzniknout celá nová čtvrť zasazená do zeleni, částečně obklopená lesíkem, nachází se v blízkosti centra města i velkých supermarketů, v sousedství má významnou střední školu, přitom prakticky leží na “výpadovce” z města.

O prodeji lokality rozhodla hlavně cena

Záměr prodeje, jak jsem měl možnost nahlédnout do celé věci, je založený na soutěži potenciálních developerů/investorů. Ti navrhovali komplexní urbanisticko-stavební řešení této lokality a současně nabízeli městu finanční obnos za odkup pozemků.

Město tak mohlo vybírat mezi několika nabídkami, kde hrála roli cena a podle zadání soutěže i samotný projektový návrh. Nicméně cena měla ve skutečnosti nejvyšší, prakticky rozhodující váhu.

Prodej pozemků u lesíka je dobrá zpráva. Hned dvakrát

Prodej této lokality je dvojí dobrá zpráva, tedy samotný fakt, že se podaří rozhýbat výstavbu v této lokalitě, ale i významná částka do rozpočtu města. Mluví se přibližně o 100 milionech korun pro městskou kasu.

Prodej organizovala radnice mimo zraky veřejnosti

U takto významného záměru bych ovšem čekal zcela jiný postup radnice. Myslím si, že by do celé věci měla být zahrnuta také veřejnost.

Netvrdím, že by se o výsledné podobě projektu mělo rozhodovat ve veřejné anketě. Nicméně si myslím, že by obyvatelé města měli mít možnost seznámit se s jednotlivými projekty a vyjádřit své preference.

O vítězném řešení nechť rozhodne například odborná komise či komise složená částečně z politiků a částečně z architektů či urbanistů, případě expertů na další související oblasti.

Sešly se opravdu kvalitní a zajímavé projekty

Mohu-li soudit z toho mála, co jsem viděl, tak jsou mezi předloženými projekty opravdu zajímavé návrhy. Pod některými jsou podepsané i renomované architektonické týmy, kterým lze v jejich úsudku důvěřovat.

Ono totiž nejde jen o to, aby zde vyrostlo co nejvíce bytů, ale jde o celkové urbanistické řešení lokality. Sem můžeme zařadit například ekologické aspekty nové čtvrti, dopravní obslužnost, kapacitu a řešení parkování, ale třeba i ohledy na posilování komunitního a společenského života, jak vídáme u obdobných projektů ve zbytku vyspělé Evropy.

Vyhrála nabídka s nejvyšší cenovkou. Je to ale vždy to nejlepší řešení?

Aktuálně to ovšem vypadá tak, že rozhodla výhradně cena, nikoli komplexní promyšlené řešení. Osobně si myslím, že cena v případě takto zásadního záměru není jediné kritérium rozhodování.

Nechci samozřejmě ubírat vítězné firmě a tvrdit, že její projekt je špatný. Nikdy bych si nedovolil rozporovat něčí práci, pakliže odpovídá zadaným kritériím.

Nicméně to je právě problém tohoto přísně utajovaného projektu.

Pokud nebudou mít lidé možnost se se všemi projekty seznámit, zbude prostor jen pro povrchní soudy.

V případě budoucnosti lokality Pod lesíkem je to podle mě dvojnásob škoda, protože mezi předloženými projekty byly opravdu skvělé záměry. Už kvůli tomu, kolik invence a práce do toho firmy vložily, by si jejich návrhy zasloužily pozornost veřejnosti.

Pavel Kovařík

Podělit se s přáteli