Programové prohlášení rady má pár světlých momentů, ale chybí to podstatné

Programové prohlášení rady má pár světlých momentů, ale chybí to podstatné

 

Rada města zveřejnila program pro nadcházející volební období. V něm se koalice zavazuje sloužit městu a jeho občanům a hlásí se k transparentnosti a péči řádného hospodáře. Snad se jim to konečně po osmi letech podaří dotáhnout a občané budou konečně vědět, co radnice dělá a jak s obecními penězi hospodaří.

Osobně mě těší, že naše předvolební úsilí nepřišlo vniveč a že radnice pod vedením ČSSD pracuje také s našimi programovými návrhy. Ostatně, sociální demokracie ani žádný program neměla, respektive ho přede všemi tajila.

Co se týče našich návrhů, tak už měsíc před volbami radnice zrušila s velkou slávou botičky za špatné parkování. Nyní se chystá změnit nešťastný systém odtahů při blokovém čištění. Za Znojmáky jsem také rád, že konečně dojde na řešení zapomenutých vnitrobloků na sídlištích, na což jsme se snažil v naší kampani také upozornit. Těch dílčích návrhů, které se nám podařilo dostat do pozornosti radnice, je ale mnohem více. Zejména ty, které se týkají podpory podnikání, infrastruktury, veřejných prostranství, sportovišť, ale i sociální oblasti. Snad ale nezůstane pouze u slov!

Nadšený jsem z toho, že si rada dala do svého prohlášení konečně také elektronizaci úřadu a zlepšení jeho přístupnosti pro občany města a vůbec pracovat na chytrých a úsporných řešení pro chod města. Těší mě i ochota vytvářet ze Znojma město pro rodiny. Toto jsou zásadní oblasti, které mohou skutečně Znojmo proměnit k lepšímu. Byť si myslím, že to bude stát hodně energie, ale i pokusů a omylů. V tomto budu radnici upřímně držet palce.

Valná část programového prohlášení jsou ovšem spíše a opět opatření dělaná na efekt, která budou navíc v konečném důsledku stát poměrně hodně peněz. Většinu z nich nelze považovat za systémová řešení problémů, se kterými se Znojmo potýká. Spíše jde o utrácení peněz ve snaze zavděčit se určitým skupinám voličů. To, co mě opravdu mrzí, je absence jakéhokoli strategického přístupu k rozvoji města. Snad tedy nové vedení Znojma nepromarní příležitost!

 

Pavel Kovařík

 

Podělit se s přáteli