Rodiče s kočárky nemají ve Znojmě snadný život. Napravíme to! Přečtěte si jak.

Rodiče s kočárky nemají ve Znojmě snadný život. Napravíme to! Přečtěte si jak.

 

Pohyb po Znojmě s kočárkem je občas jako průjezd bojovou zónou. Od rodičů malých dětí to zaznívá čím dál častěji. Bohužel stav veřejných prostranství je tak zanedbaný, že vyžaduje rozsáhlé investice přesahující finanční možnosti celého jednoho volebního období. Nicméně je potřeba začít a to co nejdříve.

Nejde přitom jen o špatný stav chodníků, i když třeba chůze po chodníku na Horní České je i bez kočárku spíše adrenalinový zážitek. Díry, výtluky, zvlnění, chybějící dlažební kostky, kalužiny. To je stav velké části chodníků ve Znojmě. Jenže po městě je celá řada dalších překážek.

U chodníků chybí často nájezdy a to i na tak frekventovaných místech, jako je například oblouk chodníku u křižovatky mezi Velkou Michalskou a Horní Českou. Problém je, že na nájezdy se zapomíná i u nově opravených chodníků, které nechala současná radnice s velkou pompou před volbami předláždit.

Velký počet maminek i tatínků si stěžuje na odvodňovací kanálky napříč chodníky ve středním a dolním parku. Rozumíme záměru architektů odradit potenciální bruslaře nebo cyklisty, aby využívali chodníky pro rychlou jízdu. Jenže rodiče s kočárky se kvůli tomu přesouvají z chodníků na cyklostezku, což samozřejmě vyvolává nevoli u cyklistů. Navíc jsou tito rodiče městskou policí automaticky považováni za výtržníky. Je ale problém na straně rodičů, nebo je chyba v nekoncepčním myšlení na straně města?

Samostatnou kapitolou jsou bariéry na chodnících po městě. Někdy jsou rozmístěné tak, že nutní rodiče a děti vstupovat do vozovky a to třeba i v málo přehledných místech. Názorný příklad ilustrují přiložené fotografie. Cesta po chodníku je zatarasená z jedné strany přenosnou značkou, přičemž chodník je lemovaný parkujícími vozidly. Hned vedlejší chodník zase nezpřístupňuje reklamní poutač. Možná je to nedbalost, možná je to arogance. Rozhodně ale nechápu, proč tato selhání okamžitě neřeší městská policie, která se v této a podobných lokalitách pohybuje denně několikrát.

 

Co s tím uděláme:

  1. Zmapujeme přímo v terénu místa, která jsou těžko schůdná pro rodiče s kočárky
  2. Navrhneme způsob úpravy chodníků, zejména přidáme nájezdy nebo odstraníme vysoké obrubníky
  3. U nových a rekonstruovaných chodníků budeme dbát na to, aby byly sjízdné bez problémů
  4. Městské organizace a nasmlouvané firmy budou dbát na to, aby svými aktivitami nekladly překážky na chodníky
  5. Při schvalování umisťování reklamních poutačů na chodníky budeme dbát na to, aby byly v souladu s pravidly pro umisťování reklamy v MPR a především aby nevytvářely bariéry pro chodce
  6. Městská policie bude více sledovat situaci v ulicích a neprodleně řešit překážky na chodnících

 

Podělit se s přáteli