ZNOJMÁCI, ROZJEDEME SPOLU ZNOJMO 2018-2022

Našim hlavním cílem je nastartovat potenciál Znojma a udělat z něj město, které bude vyhlášené kvalitou života a bude u nás i v zahraničí platit za dobrou adresu. Město budeme řídit systematicky s výhledem do budoucna, nebudeme jen hasit požáry nebo dělat věci na efekt. Na radnici nejdeme rozdělovat a přesouvat peníze. Chceme dělat smysluplné investice, nikoli utrácet za nahodilé projekty.

Řekli jsme si, že spolu rozjedeme Znojmo

Znojmo má totiž výrazně větší potenciál, a to hlavně ve vlastních lidech. Naše vize je dát prostor všem aktivním a tvůrčím lidem a umožnit všem, aby šli svou vlastní cestou za štěstím. Chceme lidem vytvářet prostor a příležitosti, aby mohli realizovat své sny a představy o naplněném životě. Jsme přesvědčení, že přesně to je posláním každého města, které se chce stát skvělým místem pro život.

Myslíme si, že vytvářet lepší město je nikdy nekončící proces. Je to cesta, způsob myšlení. Určitě souhlasíte, že je stále co zlepšovat. Znojemská radnice udělala kus práce, přestože si myslíme, že za těch osm let pod vedením stávající koalice, s drobnými obměnami v jejím složení, se dalo udělat mnohem a mnohem víc. Proto jsme připraveni přinést na radnici novou energii a kompetentní tým.

A proč si myslíme, že bychom měli dostat ve volbách vaši důvěru? Čím se tak lišíme od ostatních?

Je to jednoduché. Díváme se za horizont volebního období a nejsme sběratelé funkcí. Vždyť nikdo z našich kandidátů nebyl dosud na radnici a naši koalici tvoří dvě malé strany a celá řada nezávislých srdcařů. Přesto jsou mezi námi zkušení odborníci, vedoucí pracovníci, projektoví manažeři, ale i lidé se zkušenostmi s prací v zahraničí.

A všichni jsme do morku kostí Znojmáci.

Na radnici nejdeme rozdělovat peníze a rozdávat dárky vybraným skupinám voličů. Budeme krůček po krůčku zlepšovat kvalitu života v našem městě. Budeme vytvářet město, které je přívětivé ke svým obyvatelům, nevymýšlí další a další možnosti, jak z jejich kapes vytáhnout peníze do městské pokladny, a na cestě v jejich rozvoji jim nestaví do cesty zbytečná omezení a překážky. Budeme vytvářet město, které nabízí příležitosti a přitahuje aktivní lidi, kteří dokáží využít potenciál Znojma naplno a posunout ho dál.

Pojďte s námi rozjet Znojmo!

5. a 6. října dostaneme šanci zařadit vyšší rychlost a něco pro své město a sebe samotné udělat.

 
PROGRAM: ROZJEDEME SPOLU ZNOJMO 2018-2022

1 Život pro všechny Znojmáky a jejich domácí mazlíčky

  • Zasadíme se o to, aby část rozpočtu města každý rok směřovala do městských částí; za tímto účelem sestavíme dlouhodobý investiční plán pro obnovu městských částí
  • Zrušíme poplatky za vyvážení popelnic
  • Přidáme kontejnery na tříděný odpad a vytvoříme více míst s kontejnery po městě
  • Umožníme obyvatelům Znojma třídit také bioodpad
  • Upravíme harmonogram svozu odpadu ve městě tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu
  • Budeme první v republice, využívající takzvaný netBin: chytré kontejnery na odpad s automatickým hlášením využití kapacity
  • Zrušíme poplatky za psy
  • Postavíme psí hřiště ve vytipovaných lokalitách
  • Zmodernizujeme městské psí a kočičí útulky
  • Zavedeme program na podporu kastrace a sterilizace toulavých koček a jejich odčervování a očkování

   

  2 Rodiny s dětmi a podpora mladých lidí

  • Chceme město přátelské pro rodiny s dětmi
  • Odstraníme bariéry ve městě, které brání pohybu rodičům s kočárky
  • Zkvalitníme zázemí pro pobyt dětí venku – například přidáme zastínění na dětská hřiště formou zeleně nebo přístřešků, přidáme pítka a lavičky do parků, ale i do vnitrobloků na sídliště
  • Zasadíme se o vytvoření dětského brouzdaliště nebo plochy s gejzírky v centru města nebo městském parku, kde se budou děti moci v létě ochladit
  • Na sídlištích vytvoříme moderní hřiště pro menší děti (Twister, líný tenis, badminton s malou sítí)
  • Postavíme odpočinkovou a relaxační zónu (stoly s lavicemi a přístřeškem, šachovnicové stoly, prostor pro grilování; vytipujeme vhodnou plochu například v městském lesíku, Gránicích nebo v parku na Loucké
  • Budeme klást důraz na použitelnost města ve všech směrech a pro všechny skupiny obyvatel
  • Vytvoříme komunitní zahrady

   

  3 Zdraví, sport a kultura

   • Budeme rozšiřovat podmínky pro zdravý životní styl Znojmáků
   • Každý rok vybudujeme minimálně jedno venkovní hřiště (fotbal, basketball, workout, posilovací stroje atd.) přístupné všem bez poplatků
   • Otevřeme školní hřiště a sportoviště veřejnosti
   • Vytvoříme pohybové centrum vhodné zejména pro seniory, maminky s dětmi, těhotné ženy, kde se jim budou věnovat školení trenéři a fyzioterapeuti
   • Budeme nadále podporovat sportovní kluby a to zejména formou zápůjčky hřišť a sportovišť pro zápasy a tréninky
   • Znojmo musí mít funkční krytý bazén, jsme pro rekonstrukci stávajících lázní, ale nebráníme se ani diskusi o otevření druhého objektu v Louce
   • Podpoříme rozšíření canisterapie a felinoterapie
   • Podpoříme rozvoj cyklistiky pomocí našeho projektu Velo City
   • Chceme podporovat kolo jako dopravní prostředek po městě a ulehčit tak intenzitě automobilové dopravy a přeplněným parkovištím
   • Vypracujeme a zveřejníme plán budování cyklostezek, aby na sebe navazovaly; k jejich realizaci přistoupíme dle dostupnosti finančních prostředků například ve formě dotací
   • Ve městě vybavíme cyklostezky stojany na kola, na silnici vyznačíme pruhy pro cyklisty, přidáme zrcadla do nepřehledných úseků
   • Mimo město napojíme cyklostezky na stezky v národním parku, zlepšíme bezpečnost dopravy na kole kolem řeky
   • Propojíme více cykloturistiku s vinařskou turistikou a to včetně spolupráce a napojení na rakouskou stranu
   • Podpoříme bikesharing – zřídíme stanice pro půjčování kol (centrum, Obří hlava, Louka, Přímětice, Konice) včetně půjčovny elektrokol
   • Chceme pestrou kulturu i sportovní vyžití ve Znojmě; zrušíme proto nespravedlivé dotace a nahradíme je poukázkami na kulturu a sport; každý občan Znojma dostane roční poukázku v hodnotě 500 Kč, kterou použije na kulturní (nebo sportovní) akce podle svého vlastního výběru
   • Pořadatele kulturních akcí budeme podporovat poskytnutím zázemí a vybavení pro konání akcí
   • Dlouhodobé kulturní akce podpoříme přímo z rozpočtu města
   • Do pořádání kulturních akcí zapojíme více místní podnikatele; jsme pro větší pestrost, kterou do kultury vnese zapojení vícero subjektů

    

   4 Pracovní příležitosti a podnikání: Dobré uplatnění a mzdy na úrovni

   • Spustíme novou investiční strategii města pro přilákání nových firem zaměřených na výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou a moderní technologie
   • Investiční potenciál Znojma budeme aktivně nabízet investorům a firmám z ČR i zahraničí
   • Znojmo bude potenciální investory informovat prostřednictvím podrobné on-line prezentace
   • Podpoříme cílenou přípravu lokalit pro podnikatelské záměry a v tomto ohledu budeme podporovat především malé a střední podnikatele
   • Vytvoříme moderní coworkingové centrum (podnikatelský hub) s inkubátorem pro začínající firmy; součástí bude vybavená školící místnost, jednací místnosti a občerstvení; hub bude sloužit také jako vzdělávací centrum pro veřejnost
   • Ve spolupráci s hospodářskou komorou zřídíme infopoint pro podnikatele, kde najdou potřebné informace pro rozjezd podnikání v našem městě
   • Ve spolupráci se středními školami budeme podporovat výuku tradičních řemesel a zpracování lokálních produktů pro zájemce z řad veřejnosti
   • Podpoříme rozvoj cestovního ruchu vytvořením atraktivních produktů a cíleným marketingem

    

   5 Podpora podnikatelů v centru města

   • Pronájem podnikatelských objektů v majetku města v centru Znojma budeme přednostně pronajímat provozovatelům kaváren, restaurací a služeb pro turisty
   • Městské objekty budeme pronajímat transparentně, aby měli příležitost všichni potenciální zájemci
   • Pronájem předzahrádek (nejen v centru města) bude za symbolickou jednu korunu
   • Podpoříme prodejní mobilní stánky s kávou a nápoji, případně rychlým občerstvením, formou bezplatného pronájmu na předem stanovenou dobu
   • V centru města podpoříme více menších akcí, raději než pouhé nalévání peněz do megalomanských projektů; do pořádání zapojíme místní podnikatele
   • Zlepšíme podmínky pro konání trhů a podpoříme pravidelné pořádání farmářských trhů
   • Centrum města budeme společně s podnikateli propagovat jako hlavní “obchodní a společenskou zónu” Znojma
   • Vytvoříme kompromis mezi parkováním podnikatelů a rezidentů ve městě namísto nesmyslného zdražování parkování pro podnikatele
   • Zrušíme ubytovací poplatky (nejen v centru města)
   • Podpoříme pružnější svoz odpadu v centru města, protože jsou aktuálně nedostatečné kapacity pro vyhazování odpadu z podnikatelských provozoven z důvodu přeplněnosti popelnic a nádob na tříděný odpad

    

   6 Vzdělávání: Svobodná volba, dostupnost a orientace na budoucnost

   • Budeme klást důraz na dostupnost a pestrost nabídky možností vzdělávání pro děti i dospělé
   • Každé dítě ve věku do 18 let dostane každý rok od města poukázku v hodnotě 1200 Kč na vzdělávání a související služby
   • Budeme podporovat vzdělávací aktivity (včetně mimoškolních), které připraví děti na budoucnost v duchu města příležitostí
   • Rozšíříme síť a kapacitu školek včetně městských částí
   • Budeme podporovat alternativní formy vzdělávání včetně domácího vzdělávání (vytvoříme společné zázemí pro “domškoláky”)
   • Podpoříme jazykové vzdělávání na všech školách – zajistíme zahraniční lektory do škol
   • Aktivně budeme rozvíjet spolupráci škol s firmami
   • Podpoříme nabídku rekvalifikačních kurzů zaměřených na řemeslo, zpracování lokálních produktů, kreativní činnost a podnikání
   • Podpoříme pořádání kurzů finanční gramotnosti pro děti i dospělé
   • Učení se neděje pouze ve škole – podpoříme aktivitu podnikatelů a spolků ve směru rozšíření nabídky vzdělávání
   • Ze znojemské knihovny vytvoříme významné regionální kulturní a vzdělávací centrum při zachování její základní funkce; zkvalitníme prostory studovny, aby odpovídaly současným trendům

    

   7 Zahraniční spolupráce: Příležitosti pro vzdělávání i ekonomiku

   • Prohloubíme přeshraniční spolupráci – budeme rozvíjet přeshraniční spolupráci v oblasti vzdělávání a podnikání (momentálně je spolupráce pojímaná spíše jako kulturní výměna nebo symbolická podpora cestovního ruchu)
   • Navážeme spolupráci s dalšími městy nebo regiony, kde to bude mít pro Znojmo přínos (například výměna a inspirace v oblasti vzdělávání, výměna know-how v tradičních odvětvích, jako je vinařství nebo zpracovatelský potravinářský průmysl)
   • Máme ambici navázat spolupráci také s významnými zahraničními městy typu Berlín a Vídeň s cílem rozvíjet spolupráci v oblasti cestovního ruchu nebo za účelem získání know-how pro zlepšování života v našem městě

    

   8 Podpora cestovního ruchu: Novinky budou sloužit také znojemské veřejnosti!

   • Budeme klást důraz na prezentaci Znojma jako vinařského města – podpoříme další vinařské akce a ochutnávky
   • Podpoříme pivní tradici a pestrost nabídky malých pivovarů – posílíme tím atraktivitu zejména směrem k rakouským návštěvníkům
   • Více propojíme aktivity města s aktivitami NP Podyjí
   • Prosadíme splavnění řeky Dyje mezi Vranovem a Znojmem (za podmínky zákazu vstupu na břeh krom k tomu určených míst a přísné kontroly, aby voda zůstala čistá)
   • Otevřeme veřejnosti železniční most přes řeku Dyji a podpoříme případné aktivity navázané na most (například bungee jumping, lezecká stěna na pilířích)

    

   9 Sociální oblast: Služby pro seniory, péče o ohrožené skupiny a důstojný život všem

   • Budeme podporovat sociální služby zaměřené na ohrožené skupiny obyvatel, ale také sociální služby zajišťující důstojný život všem
   • Podpoříme vznik návazného zařízení po azylovém domě pro občany s dlouhodobými zdravotními problémy, včetně denních center, kam by tito lidé mohli docházet
   • Rozvineme terénní pečovatelské služby (zejména pro seniory a občany se zdravotním či mentálním postižením), podporující člověka v jeho přirozeném prostředí. Je to efektivnější a levnější sociální práce, nežli stavba dalšího “ústavu”
   • Rozšíříme síť a zázemí pro pracovníky sociálních služeb přímo v terénu (streetworking, práce s mládeží, práce s lidmi bez domova atp.)
   • Založíme sociálně aktivizační sociální služby, které ve Znojmě zcela chybí; tyto služby jsou zaměřené především na rodiny s dětmi, kterým hrozí sociální vyloučení, jedná se o vzdělávací, terapeutické nebo podpůrné aktivity
   • Podpoříme síť rodinných asistentů, kteří poskytují rodinám v domácím prostředí pomoc například při doučováním, hospodařením s financemi, atd.; chceme tak umožnit dětem navštěvovat běžnou základní školu, namísto pověstné “Horní České”(tyto služby jsou obvykle financovány z programů MPSV)
   • Podpoříme síť dobrovolnických služeb a aktivit, které usnadní jejich činnost v našem městě.
   • Nebudeme posílat městskou policii na lidi bez domova, ale podáme jim pomocnou ruku.

    

   10 Hezčí a zelenější Znojmo

   • Chceme, aby Znojmo bylo zelenější město. Během příštího volebního období vysadíme po celém městě minimálně 1000 stromů
   • Nebojíme se zakládat nové parky namísto supermarketů
   • Dostaneme do města více vodních prvků, které zchladí vzduch, zlepší klima a budou zachycovat prach v ovzduší
   • Ve spolupráci s odborníky zavedeme opatření pro lepší a úspornější hospodaření s vodou ve městě
   • Budeme řešit nedostatek míst pro bytovou výstavbu v našem městě; vytipujeme vhodné lokality a podpoříme realizaci nových obytných komplexů (například školní statek u Přímětic, areál staré nemocnice)
   • Změníme podobu náměstí Svobody
   • Zahájíme jednání s vlastníkem bývalého autobusového nádraží na ulici Milady Horákové a započneme jeho obnovu
   • Vyřešíme konečně chátrající budovu bývalého Tip klubu a využijeme její polohy v návaznosti na Kapucínskou zahradu
   • Z Domečku uděláme kulturní centrum s celoročním využitím. Nebojíme se ani odvážných řešení, jako je například vybudování krytého tržiště, které bude fungovat v mezidobí mezi kulturními sezonami.
   • Areál pivovaru zasvětíme vzdělávání, gastronomickým službám, ale také tu vytvoříme prostor pro podnikatele (coworkingové centrum)

    

   11 Příměstské části

   • Dokončíme nedotažené, či zanedbané chodníky (spolu s veřejným osvětlením)
   • Vytvoříme štěrkové cesty v lokalitách mimo zástavbu
   • Budeme se starat i o nejmenší vodní toky, včetně všech mostů přes ně
   • Každá městská část bude mít vlastní klidovou zónu, moderní dětské hřiště a venkovní sportoviště
   • Zrenovujeme systém místního rozhlasu
   • V místech problematického parkování prosadíme více parkovacích míst, namísto represí řidičů, kteří jsou nuceni parkovat mimo vyhrazená parkoviště (na zeleni a chodnících)
   • Zaktivizujeme dohled městské policie i nad příměstskými částmi
   • Zajistíme posílení ranních spojů pro školáky a studenty
   • Mramotice

   • Opravíme zdejší silnice
   • Dokončíme opravu chodníků po nedávné rekonstrukci kanalizace
   • Zpevníme příjezdovou cestu ke koupališti
   • Vyčistíme potok, zpevníme jeho koryto a budeme dbát o jeho pravidelnou údržbu
   • Vyčistíme hasičskou nádrž
   • Zavedeme zastávku MHD na znamení ve směru Přímětice

    

   12 Doprava ve městě a MHD

    • Zavedeme do provozu chytré semafory, které budou fungovat podle intenzity dopravy
    • Začneme neprodleně řešit všechny nebezpečné křižovatky a zařadíme je prioritně do plánu přestavby
    • Vytvoříme informační systém pro plánované rekonstrukce a omezení dopravy – informace budou viset na webu s předstihem
    • Opravy silnic budou ve smlouvě vázány pevně daným termínem a radnice bude vyžadovat, aby opravy probíhaly i v noci a o víkendech, jako je tomu v Rakousku
    • MHD bude logicky spojovat části města v severojižním směru; například při jízdě z Dobšic do Přímětic už nebude nutné nadále přestupovat.
    • Zavedeme přestupné jízdenky s časovou platností
    • Prodloužíme linky MHD do dalších městských částí (například Načeratice, Konice, Popice a Kasárna)
    • Zavedeme v rámci MHD také mikrobusy, které budou častěji zastavovat v centru nebo budou provádět dopravní obslužnost v určitých lokalitách s vyšším počtem obyvatel
    • Provedeme revizi parkovacího systému – není jasné, kolik peněz za parkování zůstává městu a kolik odchází soukromé firmě spravující parkoviště; v souvislosti s tím prověříme náklady na údržbu parkovacích ploch ve městě
    • Zavedeme možnost platit kartou nebo mobilním telefonem ve všech parkovacích automatech
    • Zavedeme pružnou cenu za parkování dle vytíženosti parkovišť – mimo špičku bude parkování levnější
    • Prosadíme parkovací dům na náměstí Svobody
    • Vyhrazené plochy pro stání pro bydlící v centru města (s parkovací kartou) vyznačíme modrými čárami kvůli lepší orientaci parkujících
    • Při blokovém čištění či jiných mimořádných akcích viditelně a vícejazyčně upozorníme na dočasný zákaz stání
    • Zrušíme botičky a odtahy vozidel za špatné parkování
    •  

      

     13 Redefinice fungování Městské policie

     • Radikálně proměníme fungování městské policie ve prospěch občanů; městská policie musí sloužit lidem, ne jako nástroj pro plnění městské pokladny
     • Zrušíme neslavné botičky; strážníci budou mít více času věnovat se skutečně důležitým a potřebným věcem
     • Strážníci budou za své přidělené okrsky zodpovídat
     • Strážník bude sbírat podněty od občanů, ale také neprodleně řešit nedostatky ve věci bezpečnosti či pořádku (od díry v chodníku po nevysypané koše)
     • Městská policie bude vykonávat pochůzky i v noci, namísto placení drahého antikonfliktního týmu bez pravomocí zakročit
     • Založíme samostatný web Městské policie (i soc. sítě), kde bude aktivně informovat o dění ve městě, zodpovídat dotazy a informovat o funkcích a kompetencích Městské policie samotné – přiblížíme ji občanům, aby každý věděl, co od strážníků může očekávat
     • Každý strážník bude mít na webu svou fotku, okrsek za který je zodpovědný a veškeré kontakty na něj
     • Vytvoříme i interaktivní mapu, na které budete moci sledovat rozdělení okrsků mezi strážníky, zároveň na ni budou občané moct označit nově vzniklý problém (díra v silnici, rozbitý koš) a nahrát fotku stavu
     • Prosadíme hlídky na kole, které zajistí co největší mobilitu
     • Zavedeme pravidelné preventivní přednášky organizované MP (a primárně jejich strážníky), které se budou odehrávat ve školách, nebo při dalších akcích města

      

     14 Moderní a transparentní radnice

     • Zavedeme skutečně veřejná výběrová řízení včetně tzv. „malých“, podlimitních zakázek; veškeré dokumenty k výběrovým řízením včetně nabídek uchazečů a jejich hodnocení budou veřejně na webu
     • Všechny dokumenty (včetně smluv a vyhlášek) budou dohledatelné na webu v elektronické formě, ne pouhý scan, jako je tomu nyní – budou strojově zpracovatelné a budou obsahovat vhodná klíčová slova, aby byly snadno a rychle dohledatelné
     • Provedeme revizi stávajících smluv a provedeme případnou aktualizaci za výhodnějších podmínek
     • Zveřejníme podrobné hospodaření také u příspěvkových organizací města
     • Zavedeme on-line živé přenosy ze schůzí zastupitelstva
     • Budeme naslouchat občanům, zřizovat pravidelné „kulaté stoly“, setkání s občany nad problémy v konkrétních lokalitách, pořádat ankety
     • Zlepšíme uživatelskou použitelnost radnice – schůzky si bude možné rezervovat přes internet a většinu agendy si lidé vyřídí on-line
     • Za nás bude radnice „open-minded“ – přístupná inovacím a novým řešením, prospěšným pro fungování města jako celku
     • Vedení kontrolního a finančního výboru bude patřit primárně opozici
     • Nepodlehneme populistickému tlaku a rozvojové městské peníze neprojíme ve spotřebě
     • Zajistíme podporu investičních projektů, které jsou pro obyvatele města užitečné, ale zároveň nejsou plánovány v příliš velkorysém stylu se zbytečně vysokým rozpočtem a vysokými provozními náklady
     • Našim cílem je vyrovnaný a hospodárný rozpočet města; v době expanze investice do strategických projektů, namísto neorganizovaného rozhazování peněz, v době krize udržení výdajů města do výše reálných příjmů

     Celý program najdete ke stažení zde!

     NAŠE ŘEŠENÍ

     Nebojíme se velkých výzev a odvážných řešení! Připravili jsme proto pro Znojmo návrhy na konkrétní řešení pro některé lokality ve městě. Budeme rádi, když nám dáte vědět, co si o našich návrzích myslíte vy. Ještě raději budeme, když se zapojíte do diskuse a vymyslíte spolu s námi ještě lepší řešení!

     Horní náměstí

     Centrum města je v současnosti rozlehlá volná plocha, v létě navíc extrémně rozpálená. Chybí tu zeleň i voda. Konkrétně Horní náměstí připomíná spíše prázdnou letištní plochu a využívá se pouze nárazově pro pořádání některých kulturních akcí. Našim cílem je vrátit na Horní náměstí život a vytvořit na něm živý veřejný prostor, kde se lidé rádi zastaví a stráví čas příjemnou relaxací.

     Jak to uděláme?

     • Společně s architekty navrhneme umístění vodního prvku například v podobě gejzírků. Vůbec netrváme na umístění kašny v místě bývalé historické kašny ve spodním rohu náměstí před Intralem. Chceme, aby vodní prvek co nejefektivněji sloužil svému účelu, tedy osvěžoval vzduch na náměstí. Současně chceme řešení, které ponechá náměstí dostatek prostoru pro pořádání akcí.
     • Náměstí budeme využívat v závislosti na sezonně. Na jaře pokryjeme část náměstí umělým trávníkem s posezením, v létě vytvoříme písečnou pláž, na podzim vytvoříme miniaturní park a v zimě zachováme kluziště.
     • Náměstí opatříme vhodným městským mobiliářem – posezení, zastínění, stromy v květináčích.
     • Ve spolupráci se soukromými subjekty připravíme pravidelný a dlouhodobý kulturní program.
     • Reorganizujeme systém parkování na náměstí. Parkovací místa ze spodního okraje náměstí přesuneme na Masarykovo náměstí. Tím se uvolní prostor pro předzahrádky, které mohou zasahovat až do centrální plochy náměstí. Zapojíme tak podnikatele do oživení náměstí a rozšíříme nabídku posezení v centru.

     Jak byste Horní náměstí změnili vy? Napište nám na info@znojmaci.cz!

      

     Lázně a náměstí Svobody

     Lázně na náměstí Svobody vnímáme jako časovanou bombu. Pokud navíc dojde k výstavbě nového krytého bazénu v Louce, vyvstane otázka, co s budovou starých lázní. Podle našeho názoru ovšem nestačí, aby se radnice zabývala pouze otázkou budoucnosti lázní. Je nutné uchopit podobu celého náměstí. Chceme, aby se náměstí Svobody stalo důstojnou vstupní branou do centra města a současně rozcestníkem a výchozím bodem například do Národního parku Podyjí přes Gránice nebo dále do horní části města, jeho obytných částí s dětskými hřišti, sportovišti, Kolonkou a postupně se vzmáhající zónou restaurací a služeb na Pražské ulici.

     Co navrhujeme?

     • Vypsat veřejnou soutěž na architektonické pojetí celého náměstí od autobusového mini nádraží, přes obě parkoviště, až po parčík za obchodním domem Fiala
     • Spolupracovat se soukromým investorem na proměně celého náměstí; inspirovat se můžeme například v Brně v OC Vaňkovka, samozřejmě při minimálním zachování současné rekreační funkce náměstí (lázně, park, navazující plochy směrem k Středisku volného času)
     • Musíme prověřit statiku a podzemní chodby pod náměstím
     • Nebát se proměnit lázně na moderní wellnesový komplex s plaveckým bazénem, ale i dalšími komerčními službami
     • Parkoviště přímo před lázněmi vyměníme za parčík s lavičkami a hlukovou a prachovou bariérou, která odstíní hluk a nečistoty ze silnice
     • Rozšíříme možnosti parkování na druhém parkovišti při ulici Pražská (například parkovací dům)
     • Zelená plocha před paneláky bude atraktivnější a přístupnější veřejnosti
     • Navrhneme využití nevyužívaného areálu bývalého venkovního bazénu za budovou lázní (například sportoviště pro menší děti, skate park, prostor pro konání akcí pro děti s pódiem)
     • Revitalizujeme parčík za obchodním domem Fiala

     Jak byste náměstí Svobody změnili vy? A co byste udělali s budovou chátrajících lázní? Napište nám na info@znojmaci.cz!

      

     Domeček jako společenské, komunitní a obchodní centrum

     Město Znojmo zvažuje koupi tzv. Domečku na Pontassievské ulici, který v minulosti sloužil zábavě a tanečním večerům. Pokud radnice přistoupí ke koupi objektu s přilehlým areálem, musíme mít plán pro využití tohoto rozlehlého objektu umístěného takřka v centru města.

     Jaký je náš návrh na využití Domečku?

     • Podporujeme pojetí Domečku jako kulturního a společenského centra
     • Domeček by měla provozovat samostatná organizace (například společnost s ručením omezením s účastí soukromého investora)
     • Domeček může sloužit také jako obchodní centrum a moderní kryté tržiště v období mezi plesovými sezonami
     • Město musí počítat se zvýšenou dopravní zátěží a nároky na parkovací místa v této lokalitě
     • Zahrada za domečkem bude sloužit například jako lokalita pro vytvoření komunitní zahrady v kombinaci s letní kavárnou a s propojením do parku

     Co byste s bývalým Domečkem udělali vy? Napište nám na info@znojmaci.cz!

      

     Tip klub a Kapucínská zahrada

     Budova bývalého Tip klubu v dolní části Masarykova náměstí je dlouhé roky nevyužívaným objektem kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům. Zasadíme se proto o odblokování současné situace a vdechneme tomuto zajímavému komplexu nový život.

     Jakou máme vizi pro bývalý Tip klub?

     • Budovu využijeme pro zřízení vzdělávacího centra a centra volného času pro některé sportovní oddíly (například šachy, pingpong a jiné prostorově méně náročné sporty) a zřízení kluboven
     • Budova je též vhodná pro umístění přednáškového sálu a studovny městské knihovny
     • Objekt propojíme s Kapucínskou zahradou, čímž vznikne venkovní prostor například pro zřízení kavárny nebo pro rozšíření studovny
     • Potenciálně může objekt sloužit pro zřízení coworkingového centra a podnikatelského inkubátoru odkaz na program

     Co byste navrhli pro budovu bývalého Tip klubu? Napište nám na info@znojmaci.cz!

      

     Ulice Dr. Milady Horákové – nádraží

     Prostor před autobusovým nádražím vnímáme stejně jako většina Znojmáků jako zanedbaný a především tady přicházíme o potenciál pro rozšíření funkčnosti celého nádražního komplexu.

     Chceme proto:

     • Ihned zahájit jednání se soukromým vlastníkem areálu a hledat společné řešení pro revitalizaci starého autobusového nádraží
     • Vytvořit zde více místa pro parkování aut, ale i jízdních kol, upravit chodníky a přidat městský mobiliář (lavičky, koše)
     • Můžeme iniciovat přestavbu pivního stánku na pěknou nádražní kavárnu se zázemím pro cestující (autobusové nádraží nemá krytou halu s čekárnou)

     Jak by mělo vypadat rozšířené nádraží na Dr. Milady Horákové? Co vám tu chybí? Napište nám na info@znojmaci.cz!

     Celý program a naše řešení najdete ke stažení zde!

     Podělit se s přáteli