VELO CITY

VELO CITY

 

Je možné jezdit v našem městě na kole? Je to bezpečné? Je to lákavé?

Za současného stavu cyklodopravy ve Znojmě zní odpověď spíše ne.

 

Pokud odpovídáme váhavě nebo negativně na všechny tři otázky, potom nemá cyklistická kultura v našem městě velkou naději na rozvoj.

Naším cílem je podporovat cyklodopravu ve městě a jeho okolí.  Jízdu na kole na krátké vzdálenosti vnímáme jako zdravý, efektivní a svobodný způsob přepravy, který dle našeho názoru přináší více pozitiv než negativ.

Co máme na mysli? Lepší vzduch, méně hluku z projíždějících automobilů, průjezdnější ulice, méně parkujících aut a dopravních nehod. V globálu hezčí město pro turisty, ale především pro jeho obyvatele.

Jestli chceme uvažovat o kole jako dopravním prostředku ve městě, je na prvním místě zajistit bezpečnost. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že čím více je ve městě cyklistů a chodců, tím jsou pro ně města bezpečnější. Je to tedy jeden ze způsobů zvyšování bezpečnosti a snižování počtu dopravních nehod ve městech. Řidiči jsou totiž vůči cyklistům a chodcům ohleduplnější. Na neoddělených stezkách se cyklisté a chodci dokážou vzájemně respektovat a vyhovět si i přes rozdílnou rychlost, kterou se pohybují. Cyklodoprava ale nesmí ohrozit bezpečnost chodců.

 

Jaká je naše vize?

Zasadíme se o novou kulturu městského dopravního plánování, která bude plně respektovat základní právo každého jednotlivce na bezpečnou jízdu na kole. Vytvoříme systém provázanosti cyklistických tras ve městě, které doposud vedou odnikud nikam. Vyznačíme nové pruhy na komunikacích, kde není výhodné a možné budovat cyklostezky, které umožní bezpečný pohyb cyklistů. Včleníme do systému přehlednější značení včetně zrcadel v nepřehledných úsecích. Zabezpečíme kolostavy na vhodných místech, střed města nevyjímaje. Zvážíme vybudování parkovací věže pro kola, která by zabezpečila moderní, bezobslužný, automatizovaný parkovací systém. Budeme pracovat na zřízení systému sdílených městských kol tzv. bikesharingu, který nabídne i elektrokola. Využijeme přitom zkušeností ze zahraničí, kde tento systém ve středně velkých městech funguje a je výhodný jak pro obyvatele města, tak i pro návštěvníky. Navážeme spolupráci s rakouskou stranou v otázce cykloturistiky v Národním parku Podyjí a vinařské turistiky.

Jako Znojmáci bychom chtěli navýšit počet cyklistů v našem městě, uvádět je v kladném světle, odbourat předsudky, nevnímat kolo pouze jako sportovní náčiní a postarat se o bezpečnost cyklistů samotných i chodců.

 

Znojmáci, rozjedeme spolu Znojmo, šlápněme do pedálů! 🙂 

 

Podělit se s přáteli