Znojmo bude v roce 2021 hospodařit s deficitem 59 milionů

Zastupitelstvo města Znojma schválilo v pondělí 15. února na své druhé letošní schůzi rozpočet města pro letošní rok. Znojmo bude hospodařit s deficitem 59 milionů korun. Celková výše rozpočtu je na straně předpokládaných příjmů 938 milionů, na straně výdajů počítá radnice se souhrnnou sumou 991 milionů.
Podělit se s přáteli